Els nostres serveis  
         
 


Pedagogia

Trastorns d'aprenentage

Trastorns d'atenció

Logopèdia

Trastorns del llenguatge

Trastorns de la parla


 

 

 

Trastorns d'aprenentatge

Consulta el pedagog si el teu fill….
• Aprèn lentament i li costa seguir les explicacions dels mestres.
• Mostra dificultats en el desenvolupament de l’escriptura.
• Mostra dificultats en el desenvolupament de la lectura.
• Mostra dificultats en la comprensió oral i escrita.
• Mostra dèficits en les capacitats aritmètiques.
• Presenta enlentiment en l’organització viso-espaial.
• Presenta dèficits en la coordinació psicomotora i memòria.
• Es troba amb problemes davant l’execució dels deures.
• Té un baix rendiment acadèmic.
• No té hàbit d’estudi i necessita adquirir tècniques d’estudi.

 

.

    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •