Els nostres serveis  
         
 


Pedagogia

Trastorns d'aprenentage

Trastorns d'atenció

Logopèdia

Trastorns del llenguatge

Trastorns de la parla


 

 

 

Trastorns del llenguatge

Consulta el logopeda si el teu fill….
• Presenta una organització pobre en les oracions.
• Mostra dificultats en la comprensió del llenguatge.
• Presenta dèficits en l’expressió del llenguatge.
• Mostra un retard en el desenvolpament del llenguatge.

 

.

    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •