Els nostres serveis  
         
 


Pedagogia

Trastorns d'aprenentage

Trastorns d'atenció

Logopèdia

Trastorns del llenguatge

Trastorns de la parla


 

 

 

Trastorns de la parla

Consulta el logopeda si el teu fill….
• Mostra dificultats en la pronunciació i l’articulació de la parla.
• Té una parla excessivament accelerada.
• Té una parla excessivament lenta.
• Té una parla inintel·ligible.
• Mostra un retard en el desenvolupament de la parla.

 

.

    • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •